КНУ издал сборник статей докладчиков конференции “Актуальные проблемы исполнительного процесса: теория и практика”

Анатолій Телявський - КНУ - конференція

По результатам IV международной научно-практической конференции “Актуальные проблемы исполнительного процесса: теория и практика”, которая прошла 6 декабря 2019 г., Кафедра нотариального и исполнительного процесса и адвокатуры Киевского национального университета имени Тараса Шевченко опубликовала сборник научных статей спикеров мероприятия, среди которых ведущие ученые и академики, действующие адвокаты и частные исполнители в Украине, а также зарубежные эксперты. Сборник издан под общей редакцией доктора юридических наук, профессора, заведующего кафедрой нотариального и исполнительного процесса и адвокатуры, заслуженного юриста Украины Светланы Фурсы. Среди публикаций экспертов материал заместителя председателя правления Всеукраинского объединения частных исполнителей “ФАКТ”, частного исполнителя Анатолия Телявского о проблеме неурегулированности взаимодействия с правоохранительными органами при исполнительных действиях.

Информация о приобретении печатной версии сборника по телефону:
+38 063 627 8662
Контактное лицо: Наталия Сергеевна Горбань

 

СОДЕРЖАНИЕ СБОРНИКА:

СЕКЦІЯ 1. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ТА ОСІБ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ ПРИМУСОВЕ ВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ І РІШЕНЬ ІНШИХ ОРГАНІВ

ДОПОВІДАЧІ:
1. Селіванов А. О.
Незавершене правосуддя в контексті виконання судових рішень як один із важливих напрямів судової реформи

2. Панасюк В. В.
Реформа виконавчого провадження: пріоритетні законодавчі зміни

3. Соломко О. В.
Інституційний розвиток суб’єктів примусового виконання рішень в Україні: теоретичні та практичні аспекти.

4. Марчин Борек (Marcin Borek)
Судовий пристав як орган правового захисту (Komornik sadowy jako organ ochrony prawnej)

5. Кінга Флага-Герушинська (Kinga Flaga-Gieruszyńska)
Призупинення діяльності та звільнення судового пристава (Zawieszenie i odwołanie komornika sądowego)

6. Овчаренко О. М.
Дисциплінарна відповідальність приватного виконавця: процедурні аспекти

7. Олександра Кліх (Aleksandra Klich)
Замісник судового пристава (Zastępstwo komornika sądowego)

8. Мінченко Р. М.
Доцільність та правове регулювання реформування органів примусового виконання

 

СЕКЦІЯ 2. ПРОЦЕСУАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ТА ОСІБ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ ПРИМУСОВЕ ВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ І РІШЕНЬ ІНШИХ ОРГАНІВ

9. Комаров В. В.
Виконання судових рішень: національна практика та європейський дискурс

10. Щербак С. В.
Процесуальна діяльність виконавців як предмет науки виконавчого процесу: виклики сьогодення

11. Кройтор В. А.
Принципи виконавчого провадження: теорія та законодавчі новели

12. Авторгов А. М.
Виконавчий збір та основна винагорода приватного виконавця: санкція за невиконання чи плата за виконання

13. Джоанна Студзінська (Joanna Studzińska)
Витрати виконавчого провадження (Opłaty w postępowaniu egzekucyjnym)

14. Верба-Сидор О. Б.
Примусове виконання рішень третейських судів

15. Кузь О. Р.
Проблемні питання звернення стягнення на майно боржника, яким він володіє спільно з іншими особами

16. Маковецький З. В.
Теоретичні та практичні аспекти звернення стягнення на нерухоме майно, право на користування яким мають діти

17. Телявський А. М.
Проблема законодавчої неврегульованості співпраці між приватними виконавцями і правоохоронними органами під час виконавчих дій

18. Білоусов Ю. В.
«Фіналізація» виконавчого провадження: класифікація підстав та наслідки

19. Фурса С. Я.
Теоретичні основи реформування виконавчого провадження в Україні

 

ІНШІ УЧАСНИКИ КОНФЕРЕНЦІЇ
СЕКЦІЯ 1. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ТА ОСІБ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ ПРИМУСОВЕ ВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ І РІШЕНЬ ІНШИХ ОРГАНІВ

1. Великанова М. М.
Професійні ризики приватного виконавця

2. Дерій О. О.
Адміністративна відповідальність за невиконання рішень про сплату аліментів як новий захід впливу на боржника

3. Жукевич І. В.
Перспективи розвитку інституту судового контролю за виконанням рішень у цивільному судочинстві України

4. Короєд С. О.
Проблема визначення суду належної юрисдикції для оскарження рішень, дій чи бездіяльності приватного виконавця

5. Мельник І. С.
Контроль за діяльністю приватних виконавців: проблемні аспекти

6. Москвич Л. М.
Актуальні питання популярізації професії приватного виконавця

7. Пироговська В. О.
Виконавець і нотаріус: взаємодія чи протидія?

8. Сергієнко Н. А.
Помічник виконавця: які перспективи його участі у виконавчому провадженні

9. Стефанчук М. М.
Реформа примусового виконання рішень в Україні: реальний стан та перспективи

10. Татулич І. Ю.
Контроль суду за виконанням судових рішень в цивільному судочинстві

 

Аспіранти, студенти

11. Багрій К.
Проблеми правового регулювання дисциплінарної відповідальності приватних виконавців

12. Лук’яненко А.
Актуальні проблемі взаємодії нотаріусів та виконавців

13. Матковська Д.
Деякі питання правового статусу та організації діяльності судових виконавців в Естонії

14. Пилипенко (Моісеєва) І.
Відповідальність приватних виконавців та приватних нотаріусів: порівняльно-правовий аналіз

СЕКЦІЯ 2. ПРОЦЕСУАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ТА ОСІБ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ
ПРИМУСОВЕ ВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ І РІШЕНЬ ІНШИХ ОРГАНІВ

15. Белікова С. О.
Актуальні та проблемні питання виконавчого провадження

16. Бичкова С. С.
Мирова угода в процесі виконання рішення суду у цивільній справі

17. Боднар Д. В.
Цінні папери у виконавчому проваджені

18. Бондар І. В.
Проблемні аспекти примусового виконання рішення суду про відібрання дитини та передання її на виховання іншим особам (органам)

19. Гетманцев О. В.
Мирова угода у процесі виконання судових рішень у цивільних справах

20. Голубєва Н. Ю.
Принцип гласності та відкритості виконавчого провадження

21. Горбань Н. С.
Тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України: аналіз судової практики

22. Кіріяк О. В.
Недоліки нормативно-правового регулювання примусового виконання судових рішень у цивільних справах, пов’язаних з корпоратизацією підприємств

23. Клименко О. М.
Інститут визнання та виконання рішення іноземного суду в Україні: особливості трансформації та перспективи в розвитку

24. Майка М. Б.
Проблеми правового регулювання процедури виконання ухвали про примусове проникнення до житла чи іншого володіння боржника

25. Мальський М. М.
Поняття і сутність міжнародного виконавчого процесу

26. Малярчук Л. С.
Накладення арешту на кошти боржника на банківських рахунках та їх примусове списання: де-юре і де-факто

27. Мінченко Д. А.
Підстави для виконання рішень іноземних судів в Англїї

28. Остафійчук Л. А.
Виконавча санкція як альтернатива виконавчому збору

29. Рабовська С. Я.
Правонаступництво сторін у виконавчому провадженні

30. Сеник С. В.
Види ухвал суду в цивільному процесі, що підлягають примусовому виконанню

31. Снідевич О. О.
Гласність у виконавчому процесі

32. Угриновська О. І.
Окремі аспекти звернення стягнення на грошові кошти, що знаходяться на рахунках та нерухоме майно, право власності на яке не зареєстроване

33. Фурса Є. Є.
Виконавче провадження з іноземним елементом

34. Фурса Є. І.
Виконавче провадження як елемент правової системи України

35. Цувіна Т. А.
Виконання судових рішень в контексті принципу верховенства права

36. Щербанюк О. В.
Проблема виконання рішень Конституційного Суду України

37. Юркевич Ю. М.
Деякі проблеми правового регулювання процедури звернення стягнення на частку учасника товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю

 

Аспіранти, студенти

38. Боєру В.
Відкриття виконавчого провадження за місцезнаходженням такого майна боржника як грошові кошти у безготівковій формі

39. Бордюг Т.
Правовий статус дітей у виконавчому процесі

40. Зальотін В.
Територіальна компетенція приватного виконавця та приватного нотаріуса: порівняльно-правовий аналіз

41. Король Д.
Стягнення дрібних боргів за допомогою виконавців: успішний досвід Франції

42. Курус В.
Взаємодія банків та органів примусового виконання рішень при зверненні стягнення на безготівкові кошти боржника

43. Лисак А.
Особливості законодавчого регулювання участі адвоката у виконавчому провадженні

44. Лупу Ю.
Практика Європейського суду з прав людини щодо ст.6 Конвенції, щодо невиконання чи довготривалого невиконання рішення

45. Некрасова В.
Звернення стягнення на іпотечне майно у разі проживання у ньому дитини

46. Олійник К.
Гарантії стягнення за шлюбним договором з іноземним елементом в законодавстві України

47. Потильчак О.
Історія становлення виконавчого процесу в Україні та подальші напрямки розвитку

48. Ткаченко О.
Робота виконавців та нотаріусів з іноземним елементом – боржником: особливості регулювання

49. Юссеф Жумана-Крістіна
Проблемі стягнення заборгованості померлих осіб за нотаріально посвідченими правочинами