Приватний виконавець Ольга Юхименко про факторинг і примусове виконання

Приватний виконавець Ольга Юхименко розповіла на семінарі Асоціації фінансових інституцій «Факторингові операції в фінкомпаніях», яким чином факторинг пов’язаний з примусовим виконанням рішень і роботою приватних виконавців.

Чим передбачено факторинг?

Кредитор у зобов’язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги). До нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов’язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом (п. 1 ч. 1 ст. 512 та ст. 514 Цивільного кодексу України).

Одним із випадків відступлення права вимоги є факторинг (фінансування під відступлення права грошової вимоги).

 

Приватний виконавець Ольга Юхименко про факторингові операції

Як відбувається заміна кредитора?

Заміна кредитора у зобов’язанні внаслідок відступлення права вимоги є різновидом правонаступництва та можлива на будь-якій стадії процесу (Постанова Верховного Суду №643/4902/14-ц).
Якщо заміна кредитора відбулася на стадії примусового виконання, стороні необхідно звернутися до суду з письмовою заявою про заміну сторони. Також таке право має державний/приватний виконавець.
До такої заяви зазвичай додаються докази того, що юридична особа є правонаступником тієї особи, яка вибула (договір, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців, копії протоколів зборів тощо).
Також необхідна ухвала суду про заміну сторони у виконавчому документі. Без неї виконавець не має права самостійно замінити сторону.

Факторинг і примусове виконання рішень - схема роботи

Таким чином, факторинг – це одна з моделей відступлення права вимоги на користь іншої особи.
Якщо заміна кредитора має відбутися на стадії примусового виконання рішеня суду, стягувачу необхідно звернутися до суду з письмовою заявою про заміну сторони. Після цього відбувається заміна особи, на рахунок якої поступатимуть кошти від приватного виконавця.
Тим не менш, на роботу приватного виконавця факторингова операція значно не впливає – сума боргу у виконавчому провадженні залишається такою самою, а боржник, його майно і кошти також незмінні. Саме тому, особи, які використовують факторинг для вирішення проблеми боргу, можуть бути спокійні за відкрите провадження і професіоналізм приватного виконавця.