ВО приватних виконавців ФАКТ і Асоціація фінансових інституцій уклали Меморандум про співпрацю

ГО ФАКТ і Асоціація фінансових інституцій уклали меморандум про співробітництво

8 грудня 2020 року громадська організація «Всеукраїнське об’єднання приватних виконавців «ФАКТ» в особі заступника Голови правління, приватного виконавця Анатолія Телявського, і Асоціація фінансових інституцій, представлена Головою Асоціації Ігорем Пашком, підписали Меморандум про співпрацю.

Сторони домовилися сприяти правовій обізнаності суспільства у сфері небанківських фінансових послуг та примусового виконання рішень. Для досягнення цієї мети приватні виконавці ФАКТ і АФІ спільно проводитимуть освітні та інформаційно-роз’яснювальні заходи, представлятимуть інтереси в органах державної влади, розроблятимуть та втілюватимуть навчальні та інформаційні програми, курси, а також проекти, спрямовані на освіту громадян у правовій сфері.

 

ГО ФАКТ і Асоціація фінансових інституцій - Анатолій Телявський - Ігор Пашко - Меморандум
ГО ФАКТ і Асоціація фінансових інституцій – Анатолій Телявський – Ігор Пашко – Меморандум про співпрацю

 

Повний текст Меморандуму:

Загальні положення

 1. Цей Меморандум про співпрацю (надалі – «Меморандум») визначає відносини та напрями співробітництва між громадською організацією «Всеукраїнське об’єднання приватних виконавців «ФАКТ» і Асоціацією «Асоціація фінансових інституцій». Названі організації у меморандумі іменуються як Сторони.
 2. Сторони укладають цей Меморандум, базуючись на тому, що лише активна співпраця між професійними і громадськими організаціями, що представляють інтереси приватних виконавців та небанківських фінансових установ в Україні, зможе забезпечити правову обізнаність суспільства у сфері небанківських фінансових послуг та примусового виконання рішень. Водночас, широке залучення у громадські об’єднання різнопрофільних спеціалістів створює унікальні можливості для правового просвітництва українців і формування у них розуміння правового демократичного суспільства.
 3. Цей Меморандум не суперечить цілям, що ставлять для себе його Сторони, а лише конкретизує окремі з них та визначає принципи і напрями співпраці між його підписантами.
 4. Будь-яка діяльність в рамках цього Меморандуму на території України регулюється чинним законодавством. Сторони взаємодіють на принципах рівноправності, відкритості і доброчинності.

Принципи співпраці Сторін

 1. Для виконання цього Меморандуму Сторони погоджуються дотримуватись таких принципів співробітництва:

5.1. Систематична комунікація між представниками Сторін;

5.2. Представництво спільних інтересів у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їхніми посадовими і службовими особами, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності, громадськими об’єднаннями та міжнародними організаціями;

5.3. Реалізація пріоритетних цілей для сприяння правовій обізнаності громадськості у правовій сфері, у сфері фінансових послуг та примусового виконання рішень в Україні;

5.4. Захист прав споживачів і моніторинг дотримання обов’язків приватних виконавців та надавачів фінансових послуг.

Напрями співробітництва Сторін

 1. Сторони погодили співпрацю у таких напрямах:

6.1. Проведення спільних заходів (семінарів, тренінгів, лекцій, конференцій тощо) в Україні та інформаційно-роз’яснювальної роботи серед громадян, мета яких – просвітницька діяльність у сфері, яка відноситься до спільних інтересів Сторін;

6.2. Розробка та втілення навчальних та інформаційних програм і курсів, а також проектів, спрямованих на громадянську освіту у правовій сфері;

6.3. Представництво та участь у роботі дорадчих органів при органах законодавчої та виконавчої влади;

6.4. Залучення громадян до участі в обговоренні проблемних питань, які виникають під час реалізації учасниками Сторін своїх функцій та повноважень;

6.5. Участь у підвищенні кваліфікації представників учасників Сторін, проведення тренінгів та інших заходів, спрямованих на просвіту і професійне зростання співробітників;

6.6. Консультування з метою вироблення узгоджених позицій щодо розв’язання найбільш гострих та актуальних проблем у сфері діяльності кожної із Сторін;

6.7. Відслідковування громадської думки щодо якості фінансових послуг та виконавчих дій в Україні;

6.8. Сприяння усвідомленню ролі громадських організацій у суспільстві, що займаються захистом інтересів приватних виконавців та небанківських фінансових установ, підвищення рівня правової поінформованості громадян про професійну діяльність, популяризація положень чинного законодавства з питань діяльності приватних виконавців та функціонування ринку небанківських фінансових послуг;

6.9. Будь-які інші форми співробітництва, що узгоджені Сторонами.

Взаємні зобов’язання

 1. Сторони взаємодіють одна з одною з питань виконання пунктів даного Меморандуму через уповноважених представників, що делегуються Сторонами.
 2. Сторони погоджуються, що цей Меморандум відкритий для підписання третіми особами за згоди на це усіх його підписантів.
 3. Сторони домовляються, що, якщо інше не було погоджене, кожна з них самостійно несе власні витрати стосовно завдань, передбачених цим Меморандумом.

Прикінцеві положення

 1. Сторони розглядають цей Меморандум як декларацію про наміри, що не призводить до юридичних чи фінансових наслідків або зобов’язань для будь-кого з них. Відносини Сторін, які викладені у цьому Меморандумі, є виключно відносинами незалежних сторін.
 2. Кожна Сторона має право співпрацювати з третьою стороною з будь-яких питань, подібних тим, що передбачаються цим Меморандумом. Жодне з положень цього Меморандуму не перешкоджатиме будь-якій із Сторін укладати інші угоди з іншими особами.
 3. Всі суперечки відносно тлумачення і застосування положень цього Меморандуму будуть вирішуватись шляхом консультацій між Сторонами.
 4. Всі зміни та доповнення до даного Меморандуму оформляються письмово та за згодою Сторін.
 5. Цей Меморандум набирає чинності від дня його підписання.

Текст Меморандуму складений у двох примірниках українською мовою, по  одному примірнику для кожної із Сторін, при цьому всі тексти мають однакову юридичну силу.