ПРИВАТНИЙ ВИКОНАВЕЦЬ І ПОЛІЦЕЙСЬКИЙ

 

 • повноваження і статус приватних виконавців
 • повноваження і обов’язки поліції під час виконавчих дій
 • взаємодія приватних виконавців і поліцейських

 

Виконавче провадження – це завершальна стадія судового провадження, яка становить сукупність дій уповноважених органів і осіб, що спрямовані на примусове виконання рішень і проводяться на підставах, у межах повноважень та у спосіб, що визначені законами і рішеннями, які підлягають примусовому виконанню.

Закон України “Про виконавче провадження”, ч. 1 ст. 1

 

Примусовим виконанням рішень в Україні займаються:

 • Державна виконавча служба Міністерства юстиції України (ДВС)
 • Приватні виконавці

Поліція у виконавчому провадженні вживає заходів для забезпечення публічної безпеки і порядку під час примусового виконання судових рішень і рішень інших органів (посадових осіб), а також вживає заходів, спрямованих на усунення загроз життю та здоров’ю приватних виконавців та інших осіб, які беруть участь у вчиненні виконавчих дій, здійснює привід у виконавчому провадженні, здійснює розшук боржника у виконавчому провадженні у випадках, передбачених законом або рішенням суду.

Закон України “Про Національну поліцію” п. 27 ч. 1 ст. 23

 

Приватні виконавці – це офіційно уповноважені державою особи, які підзвітні Міністерству юстиції України.

Які повноваження мають приватні виконавці відповідно до законів України?

Повноваження приватного виконавця – такі самі, як у працівника Державної виконавчої служби.

Приватний виконавець – це особа, яка:

 • досягла 25 років;
 • має юридичну освіту не нижче ІІ рівня;
 • має не менше 2 років стажу роботи у галузі права;
 • успішно склала кваліфікаційний іспит;
 • має посвідчення, видане Міністерством юстиції України (без строку дії);

Закон України “Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів”, ст. 1, 18, 21. Закон України “Про виконавче провадження”, ст. 5.

Відомості про кожного приватного виконавця містяться у Єдиному реєстрі сайту приватних виконавців України erpv.minjust.gov.ua. Його ведення забезпечує Міністерство юстиції України.

Закон України “Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів” ст. 17, 23

Приватний виконавець:

 • відкриває виконавче провадження на підставі виконавчого документа: виконавчого листа, виконавчого напису нотаріуса, або наказу, що виданий судом

Закон України “Про виконавче провадження”, ст. 3

 • накладає арешт на кошти, рухоме і нерухоме майно боржників
 • має право на безперешкодне входження до приміщень боржника-юридичної особи

Закон України “Про виконавче провадження”, п. 2 ч. 3 ст. 18

 • має право на безперешкодне входження до приміщень боржника-фізичної особи за наявності відповідної ухвали суду

Закон України “Про виконавче провадження”, п. 4 ч. 3 ст. 18

 • має право одержувати безоплатно від державних органів, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, посадових осіб, сторін та інших учасників виконавчого провадження необхідні для проведення виконавчих дій пояснення, довідки та іншу інформацію, в тому числі конфіденційну

Закон України “Про виконавче провадження”, п. 3 ч. 3 ст. 18

 • вилучає майно для примусової реалізації

Закон України “Про виконавче провадження”, п. 6 ч. 3 ст. 18

Вимоги виконавця щодо виконання рішень є обов’язковими на всій території України. Невиконання законних вимог виконавця тягне за собою відповідальність, передбачену законом.

Закон України “Про виконавче провадження”, ч. 4 ст. 18

Поліцейські і приватні виконавці – взаємодія і співпраця

Поліцейські:

 • залучаються приватним виконавцем для участі у виконавчих діях
 • гарантують фізичну безпеку виконавця
 • здійснюють розшук майна боржника
 • усувають перешкоджання виконавчим діям з боку сторонніх осіб

Виконавець під час здійснення виконавчого провадження має право залучати в установленому порядку понятих, працівників поліції, інших осіб, а також експертів, спеціалістів.

Закон України “Про виконавче провадження”, п. 15 ч. 3 ст. 18

Сторони виконавчого провадження – це стягувач і боржник.
Стягувачем є фізична або юридична особа чи держава, на користь чи в інтересах яких видано виконавчий документ.
Боржником є визначена виконавчим документом фізична або юридична особа, держава, на яких покладається обов’язок щодо виконання рішення.

Закон України “Про виконавче провадження”, ст. 15

Відомості про боржників містяться у Єдиному реєстрі боржників erb.minjust.gov.ua. Є відкритими та розміщуються на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України.

Закон України “Про виконавче провадження”, ст. 19

ПРИВАТНИЙ ВИКОНАВЕЦЬ І ПОЛІЦЕЙСЬКИЙ – Завантажити буклет